Menu Zamknij

Wykłady w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Dnia 4 grudnia 2019 r. po raz kolejny mieliśmy okazję uczestniczyć w wykładach prowadzonych w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości  w Poznaniu w ramach wieloletniej współpracy placówek. Uczniowie klas IV LE, III EH oraz II LH brali udział  w warsztatach  dotyczących zagadnień związanych  z zarządzaniem czasem.

Warsztaty dedykowane naszym uczniom miały na celu pokazanie dlaczego warto podążać za wiedzą będąc studentem w/w uczelni.

Profesorowie prowadzący wykłady pozwolili  młodzieży samodzielnie przekonać się, że nauka może mieć praktyczny wymiar i bezpośrednie zastosowanie w życiu zawodowym i osobistym. Takie są założenia WSZiB w Poznaniu w edukowaniu studentów, i tak mamy nadzieję zostało to zaprezentowane podczas wizyty w gmachu uczelni.

Podczas spotkania prowadzący cały czas prowadzili czynną rozmowę z uczniami, przeprowadzali zadania w grupach oraz ku zadowoleniu młodzieży rozdali upominki z logo uczelni. Czekał również na nas słodki poczęstunek przygotowany przez pracowników.

Wyższa Szkoła Zarzadzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu jest najstarszą niepubliczną uczelnią w Wielkopolsce. Jej filozofią jest kształcenie oparte o praktykę i realne warunki, jakich absolwenci doświadczą na rynku pracy. Dlatego, obok kadry akademickiej, stanowiska wykładowców zajmuje wielu praktyków biznesu. Uczelnia oferuje studia licencjackie i magisterskie na kierunkach zarządzanie oraz administracja. Studenci mogą wybierać profil wielu specjalności, m.in. rachunkowość, kadry i płace, zarządzanie projektami, e-biznes, psychologię biznesu, coaching managerski, zarządzanie marką, bezpieczeństwo publiczne.

Mamy nadzieję, że w następnym roku również zagościmy w progach WSZiB na ciekawych wykładach a wizyty na uczelni na stałe wpiszą się w kalendarz wydarzeń naszej szkoły.

Organizatorzy

Małgorzata Krzyżaniak, Ewa Bielejewska