Menu Zamknij

Kategoria: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na rok szkolny 2020/2021

Egzamin zawodowy PP 2012: Komunikat Dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 rokuKomunikat Dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje…