Menu Zamknij

Nauczyciele

Dyrektor: Jan Palacz

Wicedyrektor: Barbara Kurpiel

Wicedyrektor: Anna Zalewska

Kierownik Szkolenia Praktycznego: Izabela Grun

Kierownik Szkolnego Centrum Informacyjnego: Anna Konieczka

Kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego: Anna Norkowska – Polowczyk

Kierownik Internatu: Magdalena Toman-Kossakowska

Pedagog/psycholog: mgr Marta Kasperczak

Pedagog/doradca zawodowy: Monika Jabłonowska

Pedagog specjalny: Janasek – Świerniak Sylwia, Wesołowska Martyna

ZESPOŁY NAUCZYCIELI:

Zespół nauk humanistycznych – przewodnicząca zespołu Hanna Karcz-Sowińska

Anioła Elżbieta

Derkowski Adam

Domagalska Hanna

Gadzińska Hanna

Geremek Katarzyna

ks. Kaczmarek Marcin

Kujawa – Adamska Karolina

Kunysz Mirosława

Lipski Piotr

Łopatko Justyna

Łukasiak Łukasz

Marcińczak Aleksandra

Modrzyńska Aleksandra

Skowron Eliza

Trybuchowska – Wisła Kamila

Zalewska Anna

Zespół języków obcych nowożytnych – przewodniczący zespołu Grzegorz Błaszczyk

Chestkowska Agnieszka

Geremek Agnieszka

Gmyrek Magdalena

Grun Izabela

Hołowko Jarosław

Jasionek-Grzelak Sylwia
Lubkowski Damian

Masłek – Stelcer Edyta

Naplocha Łukasz

Naplocha Łukasz

Polus Dariusz

Urbaniak – Pielka Lucyna

Trybuchowska – Wisła Kamila

Zielsdorf – Majewska Joanna

Zespół nauk o środowisku i edukacji matematycznej – przewodnicząca zespołu Pasch Urszula

Domagała Magdalena

Janyska Anna

Kalkowska Lucyna

Konieczka Anna

Kujat Lucyna

Mendyk Barbara

Mościcka- Patalas Danuta

Mieloch- Sobczyńska Monika

Norkowska- Polowczyk Anna

Ruta- Żak Katarzyna

Sobkowiak Krystyna

Zespół edukacji ogólnotechnicznej – przewodnicząca zespołu Bielejewska Katarzyna

Bednarek Anna

Bernard Grażyna

Bielejewska Ewa

Bombelczyk Artur

Borowczak Sylwia

Bukowski Jaros law

Chroł Barbara

Czajkowska Justyna

Dolna Anna

Geremek Agnieszka

Grabarz Agnieszka

Grun Izabela

Haracewiat Krystyna

Kaczorowska Maria

Kępa Janusz

Kicza Jolanta

Kopka Artur

Krzyżaniak Małgorzata

Kunz Edyta

Rybarczyk Izabela

Kurpiel Barbara

Kurpiel Tomasz

Mazurkiewicz Piotr

Nowak Dariusz

Nowakowski Tomasz

Wardęga Krystyna

Wenz Izabella

Zespół kultury fizycznej i zdrowotnej – przewodniczący zespołu Kłos Piotr

Bednarek Małgorzata

Bombelczyk Artur

Derkowski Adam

Bernard Grażyna

Błaszczyk Grzegorz

Naplocha Łukasz

Sikora Malwina

Smolak Adrian

Sroka Rafał

Wesołowska Martyna