Menu Zamknij

Nauczyciele

Dyrektor: Jan Palacz

Wicedyrektor: Barbara Kurpiel

Wicedyrektor: Anna Zalewska

Kierownik Szkolenia Praktycznego: Izabela Grun

Kierownik Szkolnego Centrum Informacyjnego: Anna Konieczka

Kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego: Anna Norkowska – Polowczyk

Kierownik Internatu: Magdalena Toman-Kossakowska

Pedagog/psycholog: Marta Kasperczak

Pedagog/doradca zawodowy: Monika Jabłonowska

Pedagog specjalny: Wesołowska Martyna

ZESPOŁY NAUCZYCIELI:

Zespół nauk humanistycznych – przewodnicząca zespołu Hanna Karcz-Sowińska

Anioła Elżbieta

Derkowski Adam

Gadzińska Hanna

Geremek Katarzyna

Grabarz Sylwia

Kujawa – Adamska Karolina

Kunysz Mirosława

Lipski Piotr

Łukasiak Łukasz

Marcińczak Aleksandra

Puchała Ewa

Skowron Eliza

Sosinko Paweł

ks Tomczak Patryk

Trybuchowska – Wisła Kamila

Zalewska Anna

Zespół języków obcych nowożytnych – przewodniczący zespołu Grzegorz Błaszczyk

Geremek Agnieszka

Gmyrek Magdalena

Grun Izabela

Hołowko Jarosław

Jasionek-Grzelak Sylwia

Lubkowski Damian

Masłek – Stelcer Edyta

Naplocha Łukasz

Polus Dariusz

Urbaniak – Pielka Lucyna

Trybuchowska – Wisła Kamila

Zielsdorf – Majewska Joanna

Zespół nauk o środowisku i edukacji matematycznej – przewodnicząca zespołu Pasch Urszula

Domagała Magdalena

Janyska Anna

Kalkowska Lucyna

Konieczka Anna

Kujat Lucyna

Mendyk Barbara

Mościcka- Patalas Danuta

Mieloch- Sobczyńska Monika

Norkowska- Polowczyk Anna

Ruta- Żak Katarzyna

Sobkowiak Krystyna

Zespół edukacji ogólnotechnicznej – przewodnicząca zespołu Bielejewska Katarzyna

Bednarek Anna

Bernard Grażyna

Bielejewska Ewa

Bombelczyk Artur

Borowczak Sylwia

Bukowski Jarosław

Chroł Barbara

Czajkowska Justyna

Dolna Anna

Geremek Agnieszka

Grabarz Agnieszka

Grun Izabela

Haracewiat Krystyna

Kaczorowska Maria

Kępa Janusz

Kicza Jolanta

Kopka Artur

Kopka Katarzyna

Krukowska Jolanta

Krzyżaniak Małgorzata

Kunz Edyta

Rybarczyk Izabela

Kurpiel Barbara

Kurpiel Tomasz

Lachowicz Agnieszka

Mazurkiewicz Piotr

Nowak Dariusz

Nowakowski Tomasz

Wenz Izabella

Zespół kultury fizycznej i zdrowotnej – przewodniczący zespołu Kłos Piotr

Bednarek Małgorzata

Bombelczyk Artur

Derkowski Adam

Bernard Grażyna

Błaszczyk Grzegorz

Naplocha Łukasz

Sikora Malwina

Smolak Adrian

Sroka Rafał

Wesołowska Martyna