Menu Zamknij

Nauczyciele

Dyrektor Szkoły:mgr inż. Jan Palacz
Wicedyrektorzy:mgr Barbara Kurpiel
 mgr Anna Zalewska
 Kierownicy:Kierownik Szkolenia Praktycznego: mgr inż. Izabela Grun
 Kierownik Szkolnego Centrum Informacyjnego: mgr Anna Konieczka
 Kierownik Internatu: mgr Magdalena Toman-Kossakowska
Pedagodzy szkolni:mgr Marta Kasperczak (pedagog i psycholog)
 mgr Monika Jabłonowska
ZESPOŁY NAUCZYCIELI: 
Zespół nauk humanistycznychprzewodnicząca zespołu – mgr Hanna Karcz-Sowińska
 mgr Anioła Elżbietamgr Lipski Piotr
 mgr Derkowski Adammgr Łopatko Justyna
 mgr Domagalska Hannamgr Łukasiak Łukasz
 mgr Gadzińska Hannamgr Marcińczak Aleksandra
 mgr Gawarzewski Marcinmgr Modrzyńska Aleksandra
 mgr Gromadecki Rafałmgr Skowron Eliza
 mgr Geremek Katarzynamgr Trybuchowska – Wisła Kamila
 mgr Kunysz Mirosławamgr Zalewska Anna
Zespół języków obcych nowożytnychprzewodniczący zespołu – mgr Błaszczyk Grzegorz
mgr Chestkowska Agnieszkamgr Naplocha Łukasz
mgr Geremek Agnieszkamgr Nowak Katarzyna
mgr Gmyrek Magdalenadr Polus Dariusz
mgr inż. Grun Izabelamgr Urbaniak – Pielka Lucyna
mgr Hołowko Jarosławmgr Trybuchowska – Wisła Kamila
mgr Jasionek-Grzelak Sylwiamgr Zielsdorf – Majewska Joanna
mgr Masłek – Stelcer Edyta 
Zespół kultury fizycznej i zdrowotnejprzewodniczący zespołu – mgr Kłos Piotr
mgr Bednarek Małgorzatamgr Giś Paulina
mgr inż Bombelczyk Arturmgr Naplocha Łukasz
mgr Derkowski Adammgr Sikora Malwina
mgr Bernard Grażynamgr Smolak Adrian
mgr Błaszczyk Grzegorzmgr Sroka Rafał
Zespół nauk o środowisku i edukacji matematycznejprzewodnicząca zespołu – mgr Pasch Urszula
mgr Adamska Jolantamgr Mendyk Barbara
mgr Domagała Magdalenamgr Mościcka- Patalas Danuta
mgr Janyska Annamgr inż. Mieloch- Sobczyńska Monika
mgr Kalkowska Lucynamgr Norkowska- Polowczyk Anna
mgr Karpińska Danutamgr Ruta- Żak Katarzyna
mgr Konieczka Annamgr Sobkowiak Krystyna
mgr Kujat Lucynamgr Wardęga Krystyna
Zespół edukacji ogólnotechnicznej i ekonomicznejprzewodnicząca zespołu – mgr Bielejewska Katarzyna
mgr Bednarek Annamgr Haracewiat Krystyna
mgr Bernard Grażynamgr Kaczorowska Maria
mgr Bielejewska Ewamgr Kicza Jolanta
mgr inż. Bombelczyk Arturmgr inż Kopka Artur
mgr Borowczak Sylwiamgr Krzyżaniak Małgorzata
mgr Czajkowska Justynamgr Kunz Edyta
mgr Dolna Annamgr Rybarczyk Izabela
mgr Geremek Agnieszkamgr Kurpiel Barbara
mgr Giś Paulinamgr inż. Kurpiel Tomasz
mgr inż Grabarz Agnieszkamgr inż. Nowak Dariusz
mgr inż Grun Izabela 
Zespół wychowawczy szkoły i profilaktyki szkolnejprzewodnicząca zespołu – mgr Kasperczak Marta
mgr Geremek Katarzynamgr Łopatko Justyna
mgr Jabłonowska Monikamgr Ruta- Żak Katarzyna
mgr Karcz-Sowińska Hannamgr Derkowski Adam
mgr Domagalska Hannamgr Pasch Urszula
Zespół wychowawczy internatu szkoły
mgr Helwich Elżbieta
mgr Dytfeld Magdalena
mgr Smolak Adrian
mgr Ungerek Aleksandra