Menu Zamknij

Kategoria: Egzamin maturalny

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w szkole dziennej

Harmonogram, komunikaty i informacje

Rok Szkolny 2022/2023 Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 września 2022 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznejKomunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.Komunikat…

Komunikaty Dyrektora CKE

Rok Szkolny 2022/2023 Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 września 2022 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznejKomunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.Komunikat…