Menu Zamknij

Kategoria: Praktyczna nauka zawodu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, informacje o egzaminie czeladniczym

Polecamy stronę Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu  www.irpoznan.com.pl Zakładka: Oświata zawodowa zawiera: Informacje na temat szkolenia uczniów, Organizowanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, Wystawianie dokumentacji poegzaminacyjnej, Odtwarzanie dokumentacji dotyczącej okresu nauki zawodu, Wykaz zawodów w których przeprowadzane są egzaminy, Opis zawodów, Założenia programowe, Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa czeladniczego / dyplomu mistrzowskiego,…