Menu Zamknij

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, informacje o egzaminie czeladniczym

Polecamy stronę Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu  www.irpoznan.com.pl

Zakładka: Oświata zawodowa zawiera:

 • Informacje na temat szkolenia uczniów,
 • Organizowanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
 • Wystawianie dokumentacji poegzaminacyjnej,
 • Odtwarzanie dokumentacji dotyczącej okresu nauki zawodu,
 • Wykaz zawodów w których przeprowadzane są egzaminy,
 • Opis zawodów,
 • Założenia programowe,
 • Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa czeladniczego / dyplomu mistrzowskiego,
 • Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich,
 • Egzamin czeladniczy,
 • Egzamin mistrzowski,
 • Egzamin sprawdzający,
 • Egzamin poprawkowy,
 • Opłaty egzaminacyjne za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające,
 • Opłaty manipulacyjne,
 • Akty prawne.