Menu Zamknij

Kategoria: Egzamin maturalny

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w szkole dziennej

Egzamin maturalny w 2021 r.

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r.Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2021 r.Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r.Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2021 r.Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w…

Egzamin maturalny w 2020 r.

Harmonogram, komunikaty i informacje Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020 r.Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2020 r.Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2020 r.Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2020 r.