Menu Zamknij

Informacja o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że nie wcześniej n od dnia 20 marca 2020 r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r.

Informacje będą dostępne:

Dostęp do wyników (login i hasło) można uzyskać:

  • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach jednoliterowych – od dyrektora szkoły lub ośrodka prowadzącego
    KKZ – dla zdających którzy składali deklaracje w szkołach macierzystych lub w ośrodkach,
  • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach dwuliterowych – od dyrektora szkoły lub ośrodka prowadzącego
    KKZ – dla zdających którzy składali deklaracje w szkołach macierzystych lub w ośrodkach.
    Zdający otrzymają także informację o wynikach SMS-em lub e-mailem jeżeli nr telefonu lub  adres poczty elektronicznej zostały podane w deklaracji i wprowadzone do systemu przez szkołę.

Świadectwa, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane zdającym w terminie ustalonym przez dyrektorów szkół po wznowieniu zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 r. (Formuła 2012 oraz Formuła 2017)