Menu Zamknij

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Wzorem lat ubiegłych, Urząd Marszałkowski w Poznaniu będzie realizował w roku szkolnym i akademickim 2019/2020 program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i studentów uczelni publicznych zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego” podjętego Uchwalą Nr XXXVI/715/13 z 22 lipca 2013 r. O…

Inauguracja roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

7 września 2019 roku w murach czarnkowskiej „Górki’ odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Uroczystości przewodniczyli dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie Jan Palacz oraz wicedyrektor Anna Zalewska, którzy przywitali nowych słuchaczy, przyjęli ich do grona społeczności ZS oraz przedstawili organizację…

Narodowe Czytanie na czarnkowskim rynku

W sobotę 7 września 2019 r. na czarnkowskim rynku nauczyciele z Zespołu Szkół im. Józefa Nojego wzięli udział w Narodowym Czytaniu, aby odkryć piękno i aktualność Nowel polskich. W VIII edycji Para Prezydencka zaproponowała do czytania  : Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;Dym – Maria KonopnickaKatarynka – Bolesław PrusMój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą)…

Narodowe Czytanie w Bibliotece Pedagogicznej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  „Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa  z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów”                                                                                                                       Kartezjusz W dniu 6.09.2019 r. młodzież Zespołu Szkół im. Józefa Nojego  brała udział w Narodowym Czytaniu, które odbyło się w Bibliotece Pedagogicznej w Czarnkowie. Akcja  organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku w całej Polsce,…

Komunikat dla Maturzystów – odbiór świadectw dojrzałości / aneksów / informacji o wynikach

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że świadectwa dojrzałości / aneksy / informacje o wynikach będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających w dniu 4 lipca 2019 roku w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły. UWAGA! Zdający, których macierzysta szkoła została zlikwidowana (tj. osoby, które składały deklarację przystąpienia do egzaminu w OKE)…