Menu Zamknij

Warto wiedzieć więcej….

Miło nam zakomunikować, że uczennice naszej szkoły z klasy 4 technikum ekonomicznego zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Rywalizacja była duża ponieważ w tegorocznej edycji udział wzięło prawie 35 tys. uczniów z 947 szkół.  Zespoły zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego składają się z 3 uczniów. Są to osoby, które najlepiej napisały test o ubezpieczeniach społecznych na etapie szkolnym. Ostatecznie, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 318 szkół z całej Polski – w tym nasz, czyli zespół z „Górki”.

Drugi, wojewódzki etap Olimpiady, odbędzie się 11 stycznia 2022 r. Zmagania zespołów odbędą się w formule on-line. Olimpijczycy będą mieli pół godziny na udzielenie odpowiedzi na 25 pytań wielokrotnego wyboru. O tym, które miejsce zajmie zespół zadecydują zdobyte przez niego punkty oraz czas, w jakim rozwiąże test. Do ogólnopolskiego finału awansuje 16 najlepszych zespołów, które uzyskają minimum 20 punktów.

Jest o co walczyć, ponieważ Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” znajduje się na liście konkursów przedmiotowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Oznacza to, że laureaci Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości. Ponadto, na zwycięzców czekają także indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie oraz cenne nagrody rzeczowe.

Tylko trzeba to jeszcze wygrać! Życzymy sukcesów i czekamy na wyniki!