Menu Zamknij

Kultura Bezpieczeństwa

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, 24 października 2023 roku odbyło się okolicznościowe spotkanie z uczestnikami programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa”, podczas którego podsumowano działania podejmowane w roku szkolnym 2022/2023.

Celem programu było podniesienie wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy, a także popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę. W roku szkolnym 2022/2023 do programu w naszej szkole przystąpiło 6 nauczycieli, a w zajęciach uczestniczyło ponad 340 uczniów z 16 klas oraz dwóch grup internackich.

Podczas spotkania dokonano podsumowania programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa”. Spotkanie zostało zwieńczone wręczeniem dyplomów uczestnictwa w programie i podziękowaniami dla nauczycieli z rąk p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Pawła Ciemnego. W imieniu nauczycieli naszej szkoły będących uczestnikami programu podziękowania odebrał Dyrektor Szkoły mgr inż. Jan Palacz.