Menu Zamknij

Piesza Pielgrzymka Młodzieży do Lubasza

Plan Pieszej Pielgrzymki Młodzieży Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie do Lubasza

Tegoroczna pielgrzymka do sanktuarium w Lubaszu odbędzie się dnia 9 września 2021 roku.

Do uczestnictwa w pielgrzymce zapraszamy młodzież wszystkich klas wraz z wychowawcami i nauczycielami.

  1. Zbiórka młodzieży przy ul. Poznańskiej (skrzyżowanie z ul. Rolną) o godz. 8.45 , wymarsz o godz.9..00.
  2. Msza św. w sanktuarium Królowej Rodzin o godz. 11.30.
  3. Po Mszy św., o godz.12..45 podstawione zostaną autobusy, którymi młodzież (za okazaniem biletu) będzie mogła wrócić do Czarnkowa. Bilety wychowawcy klas będą mogli odebrać u p. M. Mieloch – Sobczyńskiej.
  4. Uczniowie niepełnoletni zobowiązani są przynieść zgody od Rodziców o treści:

„Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/mojej córki w pielgrzymce do Lubasza”.

  • Wychowawca (lub wyznaczony opiekun) odpowiada za bezpieczeństwo uczniów swojej klasy i proszony jest o sprawdzenie obecności.
  • Uczniowie uczestniczący w pielgrzymce zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnych i posiadania maseczki w autobusie i kościele.

Ważne informacje:

* Nauczyciele nie uczestniczący w pielgrzymce sprawują dyżur w szkole od godz. 8:00  do 11:20, celem zabezpieczenia młodzieży, która nie chodzi na religię i nie bierze udziału w pielgrzymce (zgodnie ze swoim planem zajęć).

Uczniowie z klas, których wychowawca/nauczyciel bierze udział w pielgrzymce, pozostają pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej.

Organizatorzy