Menu Zamknij

„Polski ZŁOTY ma sto lat!”

Z końcem stycznia 2021 roku w Zespole Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie zakończyła się z powodzeniem realizacja projektu „Polski Złoty- ma sto lat!”. Inicjatorem tego ogólnopolskiego konkursu grantowego był Narodowy Bank Polski. Autorski projekt nauczycieli Czarnkowskiej „Górki” znalazł się w gronie stu najlepszych projektów konkursowych w kraju i otrzymał grant na realizację zaplanowanych działań.

Głównym celem projektu „Polski Złoty- ma sto lat!” była popularyzacja wiedzy na temat złotego, uświadamianie, jak zmieniła się polska waluta od jej odrodzenia do czasów współczesnych oraz jak stabilna pozycja złotego wpływa na umacnianie gospodarki i pozycję Polski w świecie. Działania w ramach projektu obejmowały następujące inicjatywy:  konkurs plastyczny dla uczniów na komiks, pt.: „Rola pieniądza w gospodarce”, warsztaty kreatywne z notowania graficznego, myślenia wizualnego, tworzenia lapbooków dla grupy 40 uczniów ZS, wydarzenie popularyzujące/ happening „Inspektor Złoty” dla uczniów szkół podstawowych czy wycieczkę dydaktyczną do Centrum Pieniądza w Warszawie. Realizacja projektu rozpoczęła się na początku stycznia 2020 roku i planowo miała zakończyć się z końcem marca 2020 roku. Z uwagi na zaistniałą sytuację stanu epidemiologicznego oraz wprowadzone obostrzenia związane m.in. z ograniczeniem funkcjonowania szkół początkowe założenia projektowe, które nie zostały jeszcze zrealizowane musiały zostać zmodyfikowane i dostosowane do panującego reżimu sanitarnego. W związku z tym modyfikacji uległa m.in. forma wydarzenia popularyzującego wiedzę na temat historii polskiej waluty oraz wydłużył się termin realizacji projektu. Zaplanowany happening pt. „Inspektor Złoty” został zastąpiony przygotowaniem publikacji w formie książeczki- „Inspektor Złoty- historia prawdziwa”, która została dostarczona wraz z materiałami do tworzenia lapbooków do 24 lokalnych szkół podstawowych (ok. 1 500 uczniów).

Rozstrzygnięty został szkolny konkurs na komiks o tematyce ekonomicznej, w którym zostali nagrodzeni następujący uczniowie: Patrycja Siodła (kl. 3 LH), Blanka Trafas (kl. 2 L4), Elżbieta Demska (kl. 3 a) oraz Maciej Ryżek (kl. 2 I4). Serdecznie gratulujemy.

Przygotowane przez szkolnych koordynatorów projektu sprawozdanie merytoryczne
 i finansowe zrealizowanych działań uzyskało akceptację Narodowego Banku Polskiego.
W podziękowaniu za współpracę NBP przekazało materiały informacyjne dotyczące edukacji ekonomicznej skierowanej do szkół oraz gry ekonomiczne. W zasobach Czarnkowskiej Górki znalazły się m.in. gra ekonoMistrz powstała w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP, która sprawdza wiedzę w zakresie 70 najpopularniejszych pojęć ekonomicznych oraz gra Pret-a-porter, która jest symulacją małej firmy odzieżowej, uczącą m.in. zarządzania przedsiębiorstwem, podejmowania decyzji ekonomicznych związanych z rozwojem firmy, zatrudnieniem, pozyskiwaniem kapitału, inwestowaniem. Jesteśmy pewni, że gry przypadną
do gustu młodzieży i będą atrakcyjną formą nauki zagadnień z dziedziny ekonomii.

Warto wspomnieć, że zrealizowany projekt był już kolejną inicjatywą nauczycieli Zespołu Szkół realizowaną we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

Anna Bednarek, Izabela Rybarczyk