Menu Zamknij

Statuetka i tytuł Najaktywniejszej Szkoły dla Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie

Pod koniec grudnia 2022 roku nastąpiło podsumowanie XIX edycji Programu Dzień Przedsiębiorczości, którego organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Wśród uhonorowanych szkół nie zabrakło Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie. W inicjatywie objętej honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, do której w 2022 roku przestąpiło 326 szkół z całej Polski, szkoła została wyróżniona po raz kolejny, otrzymując tytuł oraz statuetkę Najaktywniejszej Szkoły.

            Program Dzień Przedsiębiorczości jest realizowany w czarnkowskiej Górce od wielu lat. Stanowi on edukacyjną wartość dodaną, sprawia, że nasza Wielkopolska szkoła staje się szkołą nowych możliwości, jednocześnie zapisując się na kartach historii wśród najlepszych szkół Polski. Dzień Przedsiębiorczości skłania do samodzielnego i odpowiedzialnego myślenia oraz działania, które jest drogą do celu. Poprzez realizację programu szkoła wraz z zakładami pracy kształtuje wśród uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu oraz społecznemu, takie jak kreatywność, przedsiębiorczość, ciekawość poznawczą, a także rozwija umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania oraz krytycznej analizy informacji. Dzień Przedsiębiorczości daje młodym ludziom szansę zweryfikowania swoich wyobrażeń i oczekiwań na temat wybranego zawodu. Niewątpliwie sprzyja podejmowaniu przez młodzież trafnych decyzji w planowaniu swojej ścieżki rozwoju zawodowego.

            W minionej edycji programu Dzień Przedsiębiorczości brało udział łącznie 511 uczniów z  23 klas, w tym 106 uczniów z 4 klas Technikum oraz 405 uczniów z 19 klas Branżowej Szkoły I stopnia, a także wiele lokalnych instytucji i zakładów pracy. Zgodnie z formułą programu część wizyt studyjnych odbyła się w formie zorganizowanych wirtualnych spotkań, a pozostała część miała charakter stacjonarny. Sukces ten nie byłby możliwy bez wspólnego zaangażowania szkoły, uczniów oraz pracodawców, którym serdecznie dziękujemy. Swój wkład w organizację tego przedsięwzięcia miały również szkolne koordynatorki programu: Anna Bednarek, Monika Jabłonowska i Izabela Rybarczyk, które zadbały, by uczniowie dzięki uprzejmości i przy współpracy wielu prywatnych i państwowych firm oraz instytucji, mogli w praktyce zapoznać się z wybranym zawodem.

Uzupełniniem sukcesu szkoły jest docenienie również współpracy z przedsiębiorstwami i firmami poprzez uzyskanie tytułu Najaktywniejszej Firmy i Instytucji w „Dniu przedsiębiorczości” 2022 w kategorii Firmy i Instytucje Regionalne aż dwóch firm współpracujących z Zespołem Szkół:  Drukarnii Interak Sp. z o.o. w Grzępach oraz firmy Ardagh Glass S.A. Huta Szkła w Ujściu. Przedsiębiorstwa te znalazły się w elitarnym gronie 10 nagrodzonych firm w Polsce.

Serdeczne dziękujemy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i kapitule za tak zaszczytne wyróżnienie szkoły w konkursie. Mamy nadzieję, iż nadchodząca jubileuszowa XX edycja programu Dzień Przedsiębiorczości, która niebawem przed nami, będzie kolejnym cennym doświadczeniem w życiu młodych ludzi, a dla szkoły kolejną inspiracją do podejmowania rywalizacji.

Anna Bednarek, Monika Jabłonowska, Izabela Rybarczyk