Menu Zamknij

Światowa Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

„Naszym marzeniem jest tworzenie świata, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…”

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówi się o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypomina i uczy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej
i lepiej.

Realizatorem kampanii na terenie Czarnkowa był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który zaprosił do konkursu fotograficznego pt.: ŚWIAT JEST PIĘKNY, KOLOROWY BEZ PRZEMOCY.
Ku naszemu zadowoleniu grupa zainspirowanych uczniów naszej szkoły z klasy 1 TIŻ zdobyła WYRÓŻNIENIE.

Gratuluję😊 zaangażowania, pomysłu i kreatywności.

Magdalena Domagała