Menu Zamknij

Warto wiedzieć więcej

W dniu 23 listopada uczniowie klasy 4 technikum ekonomicznego zmierzyli się z wiedzą o ubezpieczeniach. O godzinie 12:00 odbył się szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań obejmujący swoim zakresem wiedzę na temat ubezpieczeń  oraz działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trójka uczniów z największą liczbą punktów po zakwalifikowaniu przez organizatora tworzyć będzie zespół reprezentujący szkołę na etapie wojewódzkim. Serdecznie gratulujemy zatem Martynie Budnik, Zuzannie Cieślik i Agacie Sołtysiak – które łącznie uzyskały 52 punkty. Miejmy nadzieję, że wystarczy to do zakwalifikowania się do etapu wojewódzkiego.

Katarzyna Bielejewska