Menu Zamknij

Uwaga MATURZYŚCI!

Zgodnie z ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informujemy, że termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2021 roku mija  8 lutego 2021 r.

Część ustna egzaminu maturalnego w 2021 r. nie będzie przeprowadzana, ale od tej zasady są dwa wyjątki. Mogą do niej przystąpić osoby, które (1) potrzebują wyniku w rekrutacji do szkoły wyższej za granicą albo (2) przystępują do egzaminu, aby uzyskać hiszpańskie Título de Bachiller. Jeżeli potrzebujesz wyniku – wypełnij i złóż informację potwierdzającą taką konieczność. Wzór formularza znajdziesz  tutaj. Wypełniony formularz musisz złożyć razem z deklaracją.

Musisz złożyć deklarację ostateczną, jeżeli chcesz zrezygnować z przedmiotów dodatkowych, które zadeklarowałeś(-łaś) albo jeżeli chcesz dodać kolejne przedmioty. Formularz jest dostępny tutaj.

Wypełnioną, wydrukowaną (strony 1-4) i podpisaną deklarację należy przekazać wychowawcy w terminie ustalonym przez wychowawcę.

Osoby, które chcą poprawić wynik maturalny składają deklarację do sekretariatu szkoły.