Menu Zamknij

Zespół Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie z kolejnym Tytułem Najaktywniejszej Szkoły

Niedawno podsumowana została XXI edycja Programu Dzień Przedsiębiorczości organizatorem, którego jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Na liście laureatów Ogólnopolskiego Konkursu na Najaktywniejszą Szkołę w „Dniu Przedsiębiorczości” 2024 znalazła się również Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Szkoła po raz kolejny została wyróżniona spośród 289 szkół, w tak prestiżowej inicjatywie objętej honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

             Realizacja ogólnopolskiego programu „Dzień Przedsiębiorczości” w czarnkowskiej Górce od wielu lat jest jednym z kluczowych działań. Stanowi edukacyjną wartość dodaną i sprawia, że nasza Wielkopolska szkoła staje się szkołą nowych możliwości, zapisując się na kartach historii wśród najlepszych szkół Polski. Program rozwija samodzielne i odpowiedzialne myślenie oraz działania, które są drogą do celu. Jego realizacji towarzyszy współpraca szkoły z zakładami pracy, która kształtuje wśród uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu oraz społecznemu, takie jak kreatywność, przedsiębiorczość, ciekawość poznawczą, a także rozwija umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania oraz krytycznej analizy informacji. Dzień Przedsiębiorczości daje młodym ludziom szansę zweryfikowania swoich wyobrażeń i oczekiwań na temat wybranego zawodu. Bez wątpienia sprzyja podejmowaniu przez młodzież trafnych decyzji w planowaniu swojej ścieżki rozwoju zawodowego.

            W minionej edycji programu Dzień Przedsiębiorczości brało udział 17 klas Branżowej Szkoły I stopnia, a także wiele lokalnych instytucji i zakładów pracy. Sukces ten nie byłby możliwy bez wspólnego zaangażowania szkoły, uczniów oraz pracodawców, którym serdecznie dziękujemy. Swój wkład w organizację tego przedsięwzięcia miały również szkolne koordynatorki programu: Anna Bednarek, Izabela Rybarczyk, Katarzyna Kopka, Edyta Kunz i Izabella Wenz które zadbały, by uczniowie dzięki uprzejmości i przy współpracy wielu prywatnych i państwowych firm oraz instytucji, mogli w praktyce zapoznać się z wybranym zawodem.

Warto dodać, że uzupełniniem sukcesu szkoły jest docenienie również owocnej współpracy z przedsiębiorstwami i firmami poprzez uzyskanie tytułu Najaktywniejszej Firmy i Instytucji w „Dniu przedsiębiorczości” 2024 w kategorii Firmy i Instytucje Regionalne firmy Steico Sp. z o. o. współpracującej z Zespołem Szkół, która znalazła się
w elitarnym gronie 10 nagrodzonych firm w Polsce.

Serdeczne dziękujemy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i kapitule za tak zaszczytne wyróżnienie szkoły w konkursie. Mamy nadzieję, iż nadchodząca XXII edycja programu Dzień Przedsiębiorczości, która niebawem przed nami, będzie kolejnym cennym doświadczeniem w życiu młodych ludzi, a dla szkoły kolejną inspiracją do podejmowania rywalizacji.

Anna Bednarek, Izabela Rybarczyk, Katarzyna Kopka, Edyta Kunz, Izabella Wenz