Menu Zamknij

Duma, radość, emocje, łzy wzruszenia… i podziękowania!

Jesteśmy ogromnie dumni…i raz jeszcze gratulujemy !!! W miniony piątek Pracownicy i Przyjaciele Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie pożegnali Dyrektora CEZ – Andrzeja Tadlę, który bezapelacyjną większością głosów wybrany został nowym Burmistrzem miasta Czarnków. W pięknej scenerii, przy suto zastawionych stołach restauracji „CEGIELNIA” i niezwykle miłej, prawdziwie rodzinnej atmosferze spotkali się wszyscy, którzy odpowiedzieli na zaproszenie pana Andrzeja. Nie sposób zliczyć słów uznania i podziękowań za dotychczasową współpracę płynących od pracowników i oddanych przyjaciół. Nie sposób też, zliczyć osób szczerze wzruszonych i jednocześnie zaszczyconych faktem, że ich „Pan Dyrektor” awansował na tak odpowiedzialne stanowisko. Oczywiście nie zabrakło prezentów, kwiatów, przemówień i ciepłych, płynących z głębi serca życzeń dalszych sukcesów w nowej pracy. Zwieńczeniem był przepiękny i przepyszny, wielki tort z wizerunkiem najważniejszego uczestnika spotkania. Pan Andrzej Tadla, jeden z głównych założycieli Centrum Edukacji Zawodowej przez wiele lat swojej pracy, a właściwie misji – dał poznać się jako wybitny pedagog, wychowawca, kreatywny menadżer, a przede wszystkim wyrozumiały pracodawca i przyjaciel. Pragniemy zatem powiedzieć kilka słów. Szanowny Dyrektorze, Nauczycielu, Wychowawco, Kolego i Przyjacielu! Przez cały ten okres pokazywałeś nam, z jaką odpowiedzialnością i zaangażowaniem należy kierować placówką, zawsze mając na uwadze dobro przede wszystkim uczniów i nas, swoich pracowników. Starałeś się jak najlepiej, najrzetelniej przekazać nam wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania trudnych, ważnych zadań spoczywających na naszej placówce. Dziś wszystkim wiadomo, że praca nauczyciela nie należy do najłatwiejszych. Niezmiernie ważne jest w niej nawiązanie dobrego kontaktu z uczniami i ich rodzicami. My, w większości, byli uczniowie, dziś koledzy i przyjaciele w każdej sytuacji mogliśmy liczyć na Twoją pomoc w dokonywaniu właściwych wyborów. Po tylu latach razem, trudno jest się rozstawać – tym bardziej, że wiele spraw i zadań realizowanych dla dobra i rozwoju młodzieży, dla dobra i rozwoju placówki – zintegrowało mocno naszą ekipę fachowców. Jednocześnie jesteśmy świadomi, iż życie musi toczyć się dalej, nie mamy na to wpływu, ale …to dobrze, bowiem nigdy nie należy zatrzymywać się w miejscu. Musimy być nieustannie przekonani, że należy, że warto iść z „duchem czasu” – patrząc z nadzieją w przyszłość, nie zapominając jednocześnie o przeszłości. Obiecujemy panie Dyrektorze – Panie Burmistrzu, będziemy nadal ciężko pracować dla dobra naszej placówki i naszych wychowanków, będziemy ciągle doskonalić własny warsztat pracy, aby mógł Pan zawsze otwarcie chwalić się, że był częścią tego wielce fachowego i ambitnego zespołu. Wierzymy też, że zostawił Pan swoje ukochane Centrum w dobrych rękach i …jesteśmy pewni, że Pana Następczyni kontynuować będzie proces rozwoju szkolnictwa zawodowego w naszej placówce, zapoczątkowany przed laty przez Pana właśnie. Panie Dyrektorze! Praca z Panem była dla nas zaszczytem i wyróżnieniem.