Menu Zamknij

Harmonogramy, komunikaty i informacje FORMUŁA 2019


·  Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji Zima 2023-zostanie opublikowany w grudniu 2022 r.

·  Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji Zima 2023-zostanie opublikowany w grudniu 2022 r.

·  Harmonogram egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023

·  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023

·  Komunikat w sprawie zadań jawnych – egzamin zawodowy – FORMUŁA 2019 – przeprowadzany w roku szkolnym 2022/2023

·  Komunikat o dostosowaniach egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023

·  Komunikat Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

·  Komunikat Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

·  informacje o systemach  operacyjnych  wykorzystywanych  w części praktycznej egzaminu  w roku szkolnym 2022/2023 w kwalifikacjach INF.02 oraz EE.08