Menu Zamknij

Klasy patronackie Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie w Steico

Na pierwszym spotkaniu z nowym rocznikiem pracowników młodocianych w dniu 04.09.2020 w Akademii Steico spotkali się Mantaj Mirosław osoba odpowiedzialna za kształcenie pracowników młodocianych -Steico spółka z o.o.  wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół Panem Janem Palaczem oraz służbami BHP Steico spółka z o.o.

Mimo panujących warunków związanych z Covid 19 Steico spółka z o.o. wraz z Zespołem Szkół im. Józefa Nojego prowadzi naukę zawodu dla pracowników młodocianych w 4 zawodach-mechanik-operator maszyn do produkcji płyt, ślusarz, elektryk oraz operator obrabiarek skrawających. W roku szkolnych 2020/2021 zostało przyjętych 17 uczniów, najwięcej w zawodzie -mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej. Razem z poprzednimi rocznikami naukę zawodu odbywać będzie 50 uczniów. W takiej formie i na taką skalę nauczanie młodocianych Steico spółka z o.o. wraz Zespołem Szkół w Czarnkowie prowadzi od kilku lat. Coraz częściej pojawiają się wśród uczniów te same nazwiska, co dobitnie świadczy o pozytywnym odbiorze praktyk przez rodziców oraz ich najbliższe otoczenie.

Przez 3 lata praktyk na terenie zakładu młodociani poznają tajniki zawodów pod opieką wytypowanych fachowców w danych zawodach, którzy mają odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu.  Steico gwarantuje absolwentom zatrudnienie.

Poprzez kształcenie młodocianych firma chce zagwarantować sobie i wyszkolić pracowników. W sierpniu 2020 naukę zawodu zakończyło 23 absolwentów, z czego 15 zostało bezpośrednio zatrudnionych w Steico.

Zespół Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie, w którym realizowana jest nauka zawodu poprzez umowę partnerską w zakresie klas patronackich, współpracując z Steico może przedstawić ciekawą i różnorodną ofertę nauki dla absolwentów 8 klasy szkoły podstawowej.  Przekłada się to bezpośrednio na wyższy ranking szkoły dzięki lepszym kwalifikacjom uczniów. Nie bez znaczenia jest również merytoryczne oraz materialne wsparcie przez Steico.

Dlaczego warto odbywać naukę zawodu w Steico oraz nauki w Zespole Szkół w Czarnkowie: możliwość zdobycia zawodu poszukiwanego na lokalnym rynku pracy; atrakcyjny duży międzynarodowy pracodawca o ustabilizowanej pozycji rynkowej oraz duża szkoła z bardzo długimi tradycjami oraz doświadczeniem oraz bardzo dobrymi wynikami; zatrudnienie po skończeniu nauki; możliwość dalszego kształcenia i kontynuowania nauki wraz z wsparciem Steico – firma dopłaca 80% czesnego – dalsze kształcenie zaoczne możliwe w Zespole Szkół in. Józefa Nojego, trakcyjny system wynagradzania realizowany przez Steico. System wynagradzania w Steico przewiduje, oprócz wynagrodzenia gwarantowanego przez Państwo, dwa dodatkowe składniki- premię frekwencyjną oraz premię za naukę. Premia za naukę kształtuje się na poziomie 200 zł brutto w klasie I i II oraz 300 zł w klasie III. Wystarczy średnia 4.00 oraz zachowanie co najmniej dobre- wypłacane jest również przez okres wakacji. Wynagrodzenie za frekwencję wypłacane jest za frekwencję w zakładzie jak i w szkole. Bardzo ważny składnik wynagrodzenia, gdzie Steico oraz wychowawcy poszczególnych klas wymieniają się co miesiąc informacjami w zakresie frekwencji uczniów. W zależności od roku nauki po spełnieniu wszystkich kryteriów wynagrodzenie pracownika młodocianego może się kształtować od 550 zł brutto na I roku, do 650 zł brutto na II roku i 870 zł brutto na III roku. Pracownicy młodociani mogą również korzystać z bezpłatnych dowozów pracowniczych z kierunku Wielenia oraz Lubasza, Sokołowa, Kamionki, Jędrzejewa. Korzystają jako pełnoprawni pracownicy z świadczeń socjalnych, dodatkowych bonusów finansowych np. 13 pensji.

Dobra praktyka Steico pokazuje przemyślaną nowoczesną strategię kształcenia zawodowego obliczoną na długie lata.

Mirosław Mantaj