Menu Zamknij

Pożegnanie maturzystów

„ZNAJDUJEMY SKARB W ZAKOŃCZENIACH, ALE BOGACTWO W NOWYCH POCZĄTKACH” – tymi oto słowami pożegnaliśmy 26 kwietnia 2024 r. tegorocznych maturzystów Technikum oraz słuchaczy ostatniego semestru Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych.

Podczas inauguracji przemówienie wygłosił Dyrektor szkoły Jan Palacz oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Ryszard Jabłonowski. W dalszej części pożegnaliśmy Panią Magdalenę Kurkiewicz-Siupa kończącą kadencję Wiceprzewodniczącej Prezydium Rady Rodziców.  

Jak co roku wyłoniono Prymusa szkoły, którym został Waldemar Mania, uczeń klasy 5 technikum logistycznego, ze średnią ocen 5,63  i wzorowym zachowaniem. W ramach nagrody i wyróżnienia otrzymał statuetkę i dokonał pamiętnego wpisu do Księgi Prymusa.

Absolwenci podziękowali dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony w ich edukację i przygotowanie do kolejnego etapu życia. Dokonali też uroczystego aktu pożegnania Sztandaru Szkoły.

Po zakończeniu części oficjalnej dużą dawkę humoru zapewnili  uczniowie klas niższych programowo, którzy odegrali skecz pt. „Lekcja w szkole” Odbył się także występ grupy tanecznej wraz z opiekunem Panią Katarzyną Bielejewską. Występ wzbogacały liczne wiersze i piosenki klas młodszych. Na koniec niespodzianką były  zdjęcia uczniów z roku rozpoczęcia nauki w szkole oraz ich metamorfoza na przełomie pięciu lat.

Samorząd Uczniowski w imieniu całej społeczności szkolnej wyraził wdzięczność za wsparcie i zaangażowanie starszym kolegom, którzy zakończyli swoją pracę na rzecz szkoły.

Młodsi koledzy w podróż zwaną dorosłością, obdarowali maturzystów symbolicznym upominkiem.

Maturzystom, którzy wkraczają w nowy etap w swoim życiu życzymy powodzenia na maturze oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Organizatorzy