Menu Zamknij

Rok szkolny 2020/2021 przechodzi do historii

25 czerwca 2021 roku, zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021. Rok wyjątkowy
i szczególny, ponieważ z powodu pandemii koronawirusa nauczanie prowadzone było
w formie zdalnej przez ponad 6 miesięcy. Wszyscy, pomimo doświadczenia nabytego
w ubiegłym roku szkolnym, musieliśmy nauczyć się nowego podejścia do swoich zadań i obowiązków, ale zawsze dobro ucznia było najważniejsze.

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego odbyło się inaczej niż zazwyczaj, ale na swój sposób wyjątkowo. Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w gronie klasowym, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. A wszystko po to, aby moment pożegnania minionego roku szkolnego był czasem bezpiecznym. Pomimo obostrzeń był to nadal dzień bardzo ważny dla całej społeczności szkolnej. Zadbano nie tylko o zachowanie zasad rygoru sanitarnego, ale także o upiększenie tego dnia drobnym akcentem dekoracyjnym i dobrym słowem na wakacje od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników szkoły.

Zakończenie roku szkolnego to również czas na podsumowanie całorocznej pracy uczniów. Ważnym wydarzeniem było nagrodzenie uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły. Ponad 100 uczniów otrzymało wyróżnienia. W tej licznej grupie nagrodzonych prym wiodły dwie uczennice – Natalia Zjawińska z klasy 1LE oraz Gabriela Markiewicz z klasy 3LH, które osiągnęły najwyższe wyniki w nauce oraz są kandydatkami szkoły do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Serdecznie gratulujemy tak wysokich osiągnięć edukacyjnych. Wszystkim Rodzicom dziękujemy za zrozumienie i współpracę, a uczniom za wytrwałość w  wywiązywaniu się z nałożonych na nich obowiązków.

Życzymy wszystkim zdrowych, słonecznych i bezpiecznych wakacji oraz powrotu do szkoły w dniu 1 września.

Organizatorzy